Artistic Healing is een term die ik in het leven heb geroepen omdat deze in mijn persoonlijke beleving het dichtst benadert waar ik voor sta.
Elke nieuwe situatie of leef-/werkomgeving ontstaat met een puzzel die gelegd moet worden op een manier die aansluit bij de omgeving, de beleving en de functie van een ruimte. Het is een methode om flexibel oplossingen aan te reiken, waarbij per ruimte onderzocht wordt wat het effect zou zijn van geur, kleur, materiaalgebruik op de psyche en beleving. Ruimtes dienen zo veel mogelijk aan te sluiten op de functie, waarbij zintuigen mogen worden geprikkeld! Mind Control (geestelijke ondersteuning) speelt hierin een belangrijke rol.